Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Faturalarım bana nasıl ulaşacak ?

  Cengiz Elektrik Toptan A.Ş. olarak e-arşive geçmiş bulunmaktayız. Müşterilerimize gönderdiğimiz form ile isteyenlere mail ortamında faturalarını göndermekteyiz. Dileyen müşterilerimize faturalarını kargo yolu ile göndermekteyiz. 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura mükellefi olanlara ise faturalarını GİB sistemi üzerinden göndermekteyiz.

 • Tedarikçimi değiştirdiğimde kullandığım elektriğin kalitesinde bir azalma olur mu?

  Mevcut tedarikçinizi değiştirmeniz halinde kullandığınız elektriğin kalitesinde hiçbir değişiklik olmaz ve mevcut altyapı kapsamında hizmet almaya devam edersiniz.

 • Elektrik arızası ya da oluşabilecek sıkıntılarla ilgili nereye başvura bilirim ?

  Elektrik kesintisi, trafo arızası, sayaç bakımı ve endeks okumaları konularında bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Sözleşme süreçleri, sayaç tüketim faturaları ve ödemeyle ilgili konularda ise elektrik tedarikçiniz ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamaktadır.

 • Cengiz elektrik enerji denetimine tabi bir kurum mudur ?

  EPDK mevzuatı  kapsamında, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

 • Serbest tüketici kimdir?

  Bir önceki takvim yılına ait elektrik tüketimi 2.400 kWh (kiloWatt saat) ve üzeri olan, serbest tüketiciliğe geçiş dönemi itibari ile ilgili perakende (dağıtım) şirketine elektrik borcu bulunmayan tüm tüketiciler serbest tüketici olarak tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. Başka bir ifade ile aylık faturaları ortalama 82 TL ve üzeri olan tüketicileri ifade eder.

 • İlk kez Serbest Tüketicilik’e geçişte veya tedarikçi değişikliklerinde elektrik kesintisi yaşanır mı?

  Serbest Tüketicilik’e ilk geçişte, tedarikçi değişikliklerinde veya görevli perakende satış şirketine geri dönüşte hiçbir zaman enerji kesintisi yaşanmaz. Ancak mevzuat gereği görevli perakende şirketine geri dönüşte mutlaka ilgili şirket ile perakende satış sözleşmesi yapılması zorunluluğu vardır.

 • Tüketilen elektriğin gücünde ve kalitesinde bir değişiklik yaşanır mı?

  Serbest tüketici olunduğunda elektriğin niteliğinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Kullandığınız elektrik her şeyi ile aynıdır.

 • Elektrik kesintisi, arızalar, vb. gibi teknik konularda müşteri kimi aramalıdır?

  Serbest tüketiciliğe geçiş sadece elektrik enerjisinin müşterinin Tedaş tarifesine daha uygun fiyatla fatura edilmesinden ibarettir. Teknik bütün konularda (kesinti, arıza, bakım, sayaç okumaları v.s.) tek yetkili kurum dağıtım şirketleridir. Dağıtım şirketleri mevzuata göre tedarikçileri kim olursa olsun tüm tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak ile yükümlüdür.

 • Elektrik faturalarındaki hangi bedeller tahsil edilir, bunlar nasıl hesaplanır?

  Faturalarda tahsil edilen bedeller
  AKTİF – REAKTİF ENERJİ BEDELLERİ
  --Tüketilen Elektrik Tutarı - AKTİF (Birim fiyat x Aktif Elektrik Tüketimi)
  --Tüketilen Elektrik Tutarı – REAKTİF (Birim fiyat x Reaktif Elektrik Tüketimi) (varsa)
  NAKİL BEDELLERİ
  Yıl içerisinde Her 3 aylık dönemlerde (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarının ilk günü) kwh birim fiyatları EPDK tarafından belirlenen standart bedellerdir.
  --Dağıtım Bedeli (EPDK birim fiyatı x Aktif Elektrik Tüketimi)
  FON VE VERGİLER
  --Belediye Tüketim Vergisi (Aktif Elektrik Tüketim Bedeli Tutarı x %5-Sanayi de %1)
  Ancak belediye mücavir alanı dışında yer alan bazı yerleşim bölgelerinde bu vergi tahsil edilmemektedir.
  --Enerji Fonu ( Aktif Elektrik Tüketim Bedeli Tutarı x %1)
  --TRT Payı ( Aktif Elektrik Tüketim Bedeli Tutarı x %2)
  ---(Varsa güç - güç aşım bedeli ve trafo boşta kaybı bedeli)
  --K.D.V. (Tüm Fatura Kalemleri Bedelleri Tutarı x %18)
  Bütün bu bedellerin toplamı fatura bedelini vermektedir.

 • İndirime konu olan fatura birimleri hangileridir?

  Sadece Aktif Enerji Birim fiyatı, indirime konu olan tek bedeldir.

 • İndirim Nasıl Yapılır?

  Yapılan indirim sabit yüzdesel oran olarak, aboneler için EPDK tarafından belirlenen güncel birim fiyatlar üzerinden yapılabildiği gibi sabit aktif elektrik birim fiyatı verilmek sureti ile de yapılabilmektedir.

  Örneğin 0,213 TL birim fiyatı ile elektrik kullanan bir ticarethane abonesinin yıllık tüketimi göz önüne alınarak serbest tüketici olduğunda ve örneğin %10 indirimli anlaşma yaptığında yeni birim fiyatı 0,192 TL olacaktır. Bu örnek %10 luk indirim oranı TEDAŞ Ticarethane tarifesi baz alınarak verilmiş olup, EPDK'nın her 3 aylık tarife dönemlerinde Ticarethane tarifesine yapacağı indirim veya zamlarda sözleşme süresi boyunca sabit kalacak olan orandır. Birim fiyatlar 3 aylık periyotlar ile EPDK tarafınca değiştirildikçe %10 indirim oranının da denk geleceği fiyatta 3 aylık periyotlarda değişecektir.

  Sabit Birim Fiyat ta ise Örneğin mevcut tarife dönemi itibari ile yine Tedaş Ticarethane tarifesinde 0,213 TL birim fiyatı ile elektrik kullanan müşterinin fiyatı sözleşme süresi boyunca 0,205 TL’ye sabitlenebilir, böylece sözleşme boyunca Tedaş birim fiyatında artış olsa dahi fiyat 0,205 TL olarak sabit kalacaktır.

 • CENGİZ ELEKTRİK’e geçtiğimde elektrik faturam değişir mi?

  Faturanız 2 yönden değişir. Hem birim fiyatınız değişir (yani ucuzlar) hem de görevli perakende şirketinin klasik faturası yerine Cengiz Elektrik’in kolay anlaşır faturası ile karşılaşırsınız.

 • CENGİZ ELEKTRİK’e geçmek için ek bir maliyeti var mıdır?

  Serbest Tüketici olmanın müşteri için ek bir maliyeti yoktur.
  * Mekanik sayaçların dağıtım şirketince değiştirilmesi de mevzuat gereği ücretsizdir.

 • CENGİZ ELEKTRİK’e geçtikten sonra sayaçlarımı kim okur?

  Cengiz Elektrik müşterisi olduğunuz da dahi elektrik sayaçlarınız mevzuat gereği bağlı olduğunuz bölge dağıtım şirketince okunmaya devam eder. Her ay sonunda okunan sayaçlarınızın tüketimlerini görebilmeniz için sayaç okuma görevlisi tüketim bildirimini bırakır.

 • CENGİZ ELEKTRİK’e geçtikten sonra faturalarım ne zaman ve nasıl gelir?

  Bölge dağıtım şirketiniz tarafından okuması yapılan sayacınıza ait tüketimler devam eden ayda EPİAŞ üzerinden Cengiz Elektrik’e tebliğ edilir ve Cengiz Elektrik tarafından kesilen elektrik faturanız SMS, e-posta ve kargo ile tarafınıza ulaştırılır. Örneğin; Ocak ayı tüketiminiz, Şubat ayının en geç 15. Gününe kadar Cengiz Elektrik’e bildirilir, bu tarih itibari ile kesilen faturanızı da önce SMS ve e-posta ile bilgilendirilmesi yapılır, birkaç gün içerisinde de ise posta/kargo ile tarafınıza ulaştırılır.

 • Yeni tedarikçi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

  Problemsiz bir elektrik tedarik hizmeti alabilmek için;
  Büyük ve çeşitli elektrik üretim kaynaklarına,
  Güçlü bir finansal yapıya,
  Uzman ve kolay ulaşılabilir hizmet anlayışına,
  Sürdürülebilir enerji ticareti alt yapısına sahip;
  Kısaca Cengiz Elektrik bu alandaki en güçlü alternatifinizdir.

 • CENGİZ ELEKTRİK’e faturalarımı nasıl öderim?

  Cengiz Elektrik faturalarınızı anlaşmalı bankalar kanalı ile, internet bankacılığı ve kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

 • İndirimli elektriğe geçiş süreci nasıldır?

  1- İlk defa Serbest Tüketici olacaklar veya geçmişte Serbest Tüketici olmuş ancak mevcutta Görevli Perakende Şirketinden Tedaş tarifeleri ile elektrik tedariki sağlayan tüketiciler için geçiş süreci şu şekildedir:

  ÖRNEK

  6-Nisan                     *   Cengiz Elektrik ile sözleşme yaparsınız (1 ay)                              5-Mayıs

  6-Mayıs                    **  Bölge dağıtım  şirketinden geçiş onayınız gelir                            22-Mayıs

  23-Mayıs                       Diğer prosedür (Endeks devir teslim süreci)                                 31-Mayıs

  1-Haziran                       Cengiz Elektrik’in avantajlı fiyatlarından yararlanma başlarsınız.

   

  * Cengiz Elektrik ile sözleşme yapmak için;

    Tüzel Kişilik için;                                                             Gerçek Kişiler için;

  1 Adet Elektrik Faturası Fotokopisi,                                1 Adet Elektrik Faturası Fotokopisi,

  1 Adet İmza Sirküsü Fotokopisi,                                      1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  1 Adet Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

  1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi,

  (* Vekil imzasında vekaletname fotokopisi ve vekilin imza beyanname fotokopisi de gereklidir.)

   Belgelerinin sözleşmeye ek olarak tamamlanması yeterlidir.

  ** Dağıtım Şirketi onayı için;

   Son bir yıl içerisinde 2.400 kwh (aylık 82 TL) elektrik tüketimi gerçekleştirmiş olmak.

  Cengiz Elektrik’e rahatlıkla geçişinizi sağlar.

   

   

  2- Mevcutta Serbest Tüketici olarak farklı tedarikçiden elektrik tedariki gerçekleştiren ancak Cengiz Elektrik avantajlarından yararlanmak isteyen tüketiciler için geçiş süreci şu şekildedir:

  ÖRNEK

  Mevcut tedarikçi ile var olan sözleşmenin bitiş tarihi 31 Mart  ise;

  01-Şubat                          *  Mevcut tedarikçinize yazılı olarak tedarikçi değişikliğini bildirirsiniz.

  09-Şubat                              Cengiz Elektrik ile sözleşme yaparsınız                                           09 Mart

  09-Mart                             ** Cengiz Elektrik, talebinizi oluşturur ve onay süreci işler                 31 Mart

  01-Nisan                               Cengiz Elektrik’in avantajlı fiyatlarından yararlanmaya başlarsınız.

  * Mevcut tedarikçiye değişiklik bildirimi, tedarikçi şirket sözleşmelerinde farklılık gösterebilir. Sözleşmenizin fesih maddelerinde bu süre 1, 2 veya 3 ay öncesinden bildirimde bulunmak şeklinde düzenlenmiş olabilir. Bildiriminizde bu hususa dikkat ediniz.

  ** Onay sürecinde tedarikçinize vadesi geçmiş borcunuz bulunmamalıdır. 

 • Birden fazla aboneliği olan müşteriler talep birleştirerek CENGİZ ELEKTRİK’e geçebilirler mi?

  Talep birleştirme yoluyla (yani aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla sayacın toplam tüketimlerinin birleştirilerek tamamının serbest tüketici olabilmesi imkanı), serbest tüketicilik hakkı kazanma durumu EPDK'nın 16/03/2013 tarihli ve 28589 sayılı yönetmeliği ile kaldırılmıştır, bu tarihten itibaren değerlendirme sayaç bazında tek tek yapılmaya başlanmıştır. Aynı müşterinin yıllık 3.600 kwh tüketimi olan sayaçları serbest tüketici (ST) olurken, limit altı olan sayaçlar için ST talebi oluşturulamamaktadır.

 • Aboneliği kendi üzerine olmayan müşteriler CENGİZ ELEKTRİK’e geçebilirler mi?

  Bu tür müşteriler hiçbir şekilde tedarikçi değiştiremezler. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre; başka kişi ya da şirketlerin üzerine görünen, ancak kullanıcısı farklı olan aboneler usulsüz elektrik enerjisi kullanıcısı kapsamındadır ve bu şekilde enerji kullanan tüketiciler öncelikle bölge görevli perakende (dağıtım) şirketine başvurarak aboneliklerini kendi üzerlerine almalıdırlar. Bu işlem ile aboneliğini üzerine alan müşteriler 3600 kwh’lık tüketimi gerçekleştirdikten sonra Cengiz Elektrik’e müracaat ederek, indirimli tarife başvurusunda bulunabilir.

 • Teşvik kapsamında olan aboneler CENGİZ ELEKTRİK’e geçebilirler mi? (Sanayi, Turizm Teşvik)

  Türkiye’nin kalkınmada öncelikli illeri kapsamında bulunan ve ilgili bakanlıklardan geri ödeme şeklinde teşvik alan aboneler bu teşviki sanayi ve ticaret odalarına yapılan başvuru ile alıyor ise serbest tüketici olmalarında herhangi bir engel yoktur. Yeni tedarikçisinden gelen indirimli faturaları da ibraz ederek aynı teşviki almaya devam edebilirler.

 • Elektrikte Serbest Tüketicilik’in Yasal dayanağı nedir?

  4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren serbest tüketici yönetmeliği yasal temeli oluşturmaktadır. (yerini 8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği almıştır) ve serbest tüketicilik işlemleri tamamen devlet güvencesinde ve denetimdedir.

 • Bu mevzuatın çıkması ile hedeflenen nedir?

  2002 yılı sonu itibariyle çıkarılmış olan Serbest Tüketici Yönetmeliği temelde 2003 yılından itibaren elektrik piyasasının rekabetçi bir hal almasını amaçlamıştır.  Bu bağlamda ilk serbest tüketici limiti yıllık 9 milyon kwh tüketim olarak belirlenmiş, sonraki yıllarda bu limit kademeli olarak düşürülmüştür. 2011 yılı itibari ile bu limit 30.000 kwh/yıl tüketime indirilerek tedarikçi firmalara önemli bir pazar açılmış ve 2016 yılı itibari ile bu limit 3.600 kwh/yıl olmuştur. Bu süreç sonunda serbest tüketici limitleri sıfırlanarak, devletin fiyat belirleyici olmaktan çıkıp denetleyici ve düzenleyici rolünün de ağırlık kazanması ile Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir enerji piyasası geliştirmesi hedeflenmektedir.

 • Serbest tüketici hakkını kullanıp CENGİZ ELEKTRİK’i seçen tüketicinin elektriği nereden ve nasıl tedarik edilir?

  Devletin ve Elektrik Üreten Özel Teşebbüse ait şirketlerin Elektrik üretim santrallerinde üretilen elektrik sisteme bağlantı noktası itibari ile ölçülür. (yani herhangi bir şirkete ait santralin an itibari ile sisteme verdiği enerji anında kayıt altına alınır. Bu enerji önce iletim hatları ile daha sonra da dağıtım hatları vasıtasıyla son kullanıcıya ulaştırılır. (mevcut enerji nakil hatları şebekesinde bir değişiklik olmaz.) Nihai tüketiciye ulaşan enerji de tüketicinin sayacından görevli dağıtım şirketince aylık olarak ölçülür (yani tüketici sayacında da herhangi bir değişiklik olmaz, sadece tüketici mekanik sayaç kullanıyorsa bu sayaç mevzuat gereği elektronik sayaç ile değiştirilir). Kısaca tedarikçi değişimi sadece faturalama sürecini değiştirmektedir. Faturada değişen tek kalem ise aktif enerji birim fiyatıdır. Bunun dışındaki diğer tüm bedeller (Dağıtım, enerji fonu, belediye tüketim vergisi, trt payı ve kdv) tedarikçi değişse bile sabit kalır. Yukarıda saydığımız bu bedeller her ay dağıtım şirketlerince tedarikçi firmaya kesilen sistem kullanım faturaları ile tedarikçi firmadan tahsil edilir.

  Tüm bu sistemin işleyiş merkezinde kısa adı EPİAŞ olan; TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) bünyesinde bulunan ‘Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) vardır.