Hakkımızda

Hakkımızda

Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş., ülkemizde faaliyet gösterdiği sektörlerin en önemli ve büyük oyuncusu olan bir Cengiz Holding iştiraki olarak, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında ve EPDK tarafından 19/08/2010 tarihinde tahsis edilen, enerji tedarik lisansı ile EPİAŞ’a kayıtlı olarak faaliyet gösteren bir elektrik enerjisi ticaret ve satış şirketidir. Şirketimiz serbest tüketicilere indirimli elektrik tedarik hizmeti sağlanması, çeşitli faaliyetlerle ürettiğimiz enerjinin pazarlanması ve diğer piyasa katılımcılarıyla enerji alış-verişinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. 2011 yılında ithalat ve ihracat yapma hakkının toptan satış lisansına eklenmesiyle birlikte şirketimiz komşu ülkeler ile de enerji ticaretine başlamıştır.

Cengiz Elektrik, Türkiye’nin değişen elektrik piyasasında kendisini sürekli geliştirerek konusunda uzman personeli, sahip olduğu güçlü ve çeşitli elektrik üretim kaynakları, sağlam finansal yapısı ve güven esasında dayalı hizmet anlayışı ile müşterilerine kaliteli, temiz, ucuz ve sürdürülebilir elektrik enerjisi tedarikinde bulunmayı varlık nedeni saymaktadır.

 • Misyon

  Misyonumuz, müşterilerimizle güvenilir ve sürdürülebilir ilişkiler kurarak uygun fiyatlı elektrik tedariki sağlamaktır.

 • Vizyon

  Vizyonumuz, Türkiye’de elektrik tedarikinin en önemli markası olmak ve uluslararası düzeyde enerji sektörünün en büyük oyuncuları içerisinde yer almak.

 • Kalite Politikaları

  İkili anlaşmalar ve komşu ülkelerle yapılan elektrik ticareti ile; artık modern yaşamın en önemli ihtiyacı haline gelmiş olan elektriği kaliteli hizmet, uygun fiyatlar ve sürdürülebilir ticaret anlayışı ile müşterilerimize ulaştırmayı amaç olarak benimsedik. Bu amaçla ilkemiz; hizmet kalitesi ile; müşteri memnuniyetini maksimize etmek, uzman kadrosu ile; her türlü problem ve sorulara cevap verebilmek, müşterilerini bilinçli enerji tüketicisi haline getirmek.

  Çevre ve insan odaklı yaklaşımı ile; enerjinin bilinçli, tasarruflu, çevreye ve insana saygılı bir şekilde üretim ve tüketiminin sağlanmasına katkıda bulunmak yenilikçi bakış açısı ile; ar-ge çalışmalarına önem verip, sektör deki gelişme ve yenilikleri takip etmek, sürekli iç eğitimler ile bilgiyi taze tutmak ve paylaşmak, sektörel inovasyona katkıda bulunmak.

 • Şirket Profili

  2010 yılından itibaren serbest tüketicilere hizmet vermeye başlayan Cengiz Elektrik, biri İstanbul Üsküdar Holding Merkezi’nde, diğeri Ankara Çankaya şubesindeki uzman personeli ile müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca şirketimiz Türkiye çapında bayilik çalışmalarını da sürdürmekte ve müşterilerine yerinden hizmet verme anlayışını benimsemektedir.

 • İnsan Kaynakları

  Şirketimize iş başvurusunda bulunmak istiyorsaniz aşağıdaki linkte bulunan basvuru formumuzu doldurabilirsiniz.
  İş başvurusu yapmak için tıklayınız.

 • Kişisel Verilerin Korunması

  GENEL AYDINLATMA METNİ

   
   

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

  Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi (“Cengiz Elektrik” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:

   

  2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Cengiz Elektrik tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

   

  • Şirketimizin ve Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerin/alt işverenlerin// iş ortaklarının/hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, özlük (özgeçmiş), hukuki işlem bilgileri, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, finans (IBAN/banka hesap bilgileri), mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlarınız ayrıca sizin veya işvereninizin paylaşması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verileriniz ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) Şirketimiz faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçleri ile mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ile yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk/yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçleri kapsamında basın bülteni oluşturulması, lojistik ve kargo faaliyetlerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

   

  • Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi veya Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin gerçek kişi müşterisi veya gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin/potansiyel müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtiçi/yurtdışı ihalelere katılınması, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

   

  • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde, kimlik, fiziksel mekan güvenliği verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş kazası olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

   

  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizin kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

   

  faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

   

  3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, basın kurumlarına, danışmanlık ve denetim firmalarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Cengiz Holding şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması,  yurtiçi/yurtdışı ihalelere katılınması amaçlarıyla topluluk şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

   

  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya işvereniniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

   

  5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

   

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, linkteki

  form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Altunizade, Kısıklı Cd. No:37, 34662 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

   

  Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Referanslarımız